Sarrerak Sopela

SURF UDALEKUAK – INSKRIPZIOA/INSCRIPCIÓN

Zertan datza: surfa ardatz duen udalekua, gazteen artean euskararen erabilera sustatzeko helburua duena. Bestelako kirol, jolas eta surfaren inguruko jarduerak eskainiko dira.

En qué consiste: campamento que tiene como objetivo fomentar el uso del euskera entre los/as jóvenes a través del surf como actividad principal y otros deportes, juegos y actividades relacionadas.

Nori zuzendua: 12 eta 17 urte bitarteko gazteak (2023ko abenduaren 31an beteak izan beharko dituzte). Sopelan erroldatuta daudenek izango dute lehentasuna.

Dirigido a: jóvenes de entre 12 y 17 años (cumplidos a 31 de diciembre de 2023). Tendrán preferencia los/as empadronados/as en Sopela.

Datak:

1.txanda: uztailaren 3tik 14ra

2.txanda: uztailaren 17tik 28era

Ordutegia: astelehenetik ostiralera 10:00etatik 14:00etara (jaiegunak barne).

Plaza kopurua: 30 txanda bakoitzean

Tokia: Arriatera eta Barinatxe hondartzetan, surf eskolen egoitzetan

Fechas:

1º turno: del 3 al 14 de julio

2º turno: del 17 al 28 de julio

Horario: de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 (festivos incluidos).

Número de plazas: 30 en cada turno

Lugar: playas Arriatera y Barinatxe, en los locales de las escuelas de surf

Prezioa (ume eta txandako): matrikula arrunta 85 €, bigarren neba-arreba 65 €, hirugarren neba-arreba 55 €, oinarrizko errenta jasotzen dutenek 50 €. Neba-arreben deskontu hauek udaleku mota eta txanda berdinean parte hartzen dutenean soilik aplikatuko dira. Erroldatu gabeak 150 €.

Precio (por joven y turno): matrícula ordinaria 85 €, segundo/a hermano/a 65 €, tercer/a hermano/a 55 €, perceptores/as de renta básica 50 €. Los descuentos por hermanos/as solo se aplicarán cuando estos/as participen en el mismo tipo de colonia y turno. No empadronados/as: 150 €.

INFORMAZIO OROKORRA

IZEN-EMATEAK

Datak: apirilaren 17tik maiatzaren 14ra

Tokia: Kurtzio Kultur Etxea eta sarrerak.sopela.eus

Kurtzio Kultur Etxeko ordutegia: astelehenetik ostiralera 9:00etatik 14:00etara eta 16:00etatik 20:00etara eta larunbata eta igandetan 11:00etatik 14:00etara eta 17:00etatik 20:00etara.

PLAZEN ESLEIPENA:

Izen-emate kopurua plaza kopurua baino handiagoa bada zozketa bidez esleituko dira plazak. Beharrezkoa izanez gero, zozketa maiatzaren 18an egingo da 12:00etan Kurtzio Kultur Etxean.

Txanda eta udaleku mota berean izena eman duten neba-arrebak batera sartuko dira zozketan.

Plazak zozkatu behar izatekotan, eskatzaile bakoitzari gehienez txanda bat egokituko zaio udaleku mota berean.

ZERRENDAK ARGITARATZEA:

Onartutako partaideen zerrendak maiatzaren 26an argitaratuko dira www.sopela.eus webgunean.

PLAZEN KONFIRMAZIOA:

Udalekuetan parte hartzen dutenek kreditu txartelarekin ordainduko dituzte plazak. Ordaintzeko epea maiatzaren 31tik ekainaren 4ra izango da.

Esleitutako plaza bati uko egin nahi izanez gero, info@sopela.eus helbidera e-mail bat bidali beharko da ekainaren 4a baino lehen.

Ordaintzeko eta uko egiteko epea amaitu ondoren, ordaindu edo uko egin gabeko plazak baja automatikoak izango dira.

INFORMAZIO BATZARRAK:

Surf udalekuak: ekainaren 6an 19:00etan

Udaleku irekiak: ekainaren 7an

1.eta 2. txandak: 19:00etan

3.eta 4. txandak: 20:00etan

Musikaz Blai: ekainaren 8an 19:00etan

Summer camp: ekainaren 12an 19:00etan

Tokia: Kurtzio Kultur Etxean.

INFORMACIÓN GENERAL

INSCRIPCIONES

Fechas: del 17 de abril al 14 de mayo

Lugar: Kurtzio Kultur Etxea y en sarrerak.sopela.eus

Horario de Kurtzio Kultur Etxea: de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 y sábados y domingos de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00.

ADJUDICACIÓN DE PLAZAS:

En caso de que las solicitudes superen el número de plazas, estas se adjudicarán por sorteo. En caso de ser necesario, el sorteo se realizará el día 18 de mayo a las 12:00 en Kurtzio Kultur Etxea.

Los/as hermanos/as inscritos/as en el mismo turno y modalidad de colonias entrarán juntos/as en el sorteo.

En caso de tener que sortear las plazas, a cada solicitante se le adjudicará cómo máximo un turno por cada modalidad de colonias.

PUBLICACIÓN DE LISTADOS:

Los listados con los/as participantes admitidos/as se publicarán el día 26 de mayo en www.sopela.eus.

CONFIRMACIÓN DE PLAZAS:

Los/as participantes de las colonias confirmarán las plazas mediante el pago con tarjeta de crédito. El plazo de abono será del 31 de mayo al 4 de junio.

En caso de querer renunciar a una plaza habrá que comunicarlo por escrito enviando un e-mail a info@sopela.eus antes del 4 de junio.

Una vez finalizado el plazo de abono y de renuncia, aquellas plazas que no hayan sido pagadas o no se haya informado de la renuncia serán bajas automáticas.

REUNIONES INFORMATIVAS:

Surf udalekuak: 6 de junio a las 19:00

Colonias abiertas: 7 de junio

1º y 2º turno: 19:00

3º y 4º turno: 20:00

Musikaz Blai: 8 de junio a las 19:00

Summer camp: 12 de junio a las 19:00

Lugar: Kurtzio Kultur Etxea.