Sarrerak Sopela

Guneetarako eskaerak

Guneetarako eskaerak / Solicitudes para espacios

Jarduera egin baino 10 egun lehenago gutxienez, udal-erregistroaren bidez (Sopelako Udala, Sabino Arana 1, 48.600) edo egoitza elektronikoaren bidez. https://sopela.egoitzaelektronikoa.eus/info.2

Mínimo 10 días antes de la realización de la actividad a través del registro municipal (Sopelako Udala, Sabino Arana 1, 48.600) o a través de la Sede Electrónica. https://sopela.egoitzaelektronikoa.eus/info.2

Espazioak eskuragarri / Espacios disponibles

MARGO GELA
AULA DE PINTURA
GELA 1
AULA 1
GELA TXIKIA
SALA PEQUEÑA
GELA ANITZA
SALA POLIVALENTE
AUDITORIOA
AUDITORIO
EDUKIERA / OCUPACIÓN35-40151535-40180
PALADUN AULKIAK / SILLAS CON PALA16
TXERTATUTAKO PANTAILA / PANTALLA INSERTADA
TXERTATUTAKO PROEIKTAGAILUA / PROYECTOR
INSERTADO
MAHAIAK ETA AULKIAK / MESAS Y SILLAS

Eskuragarri dagoen materiala / Material disponible

Proiektagailuak / Proyectores : 2
Pantaila eramangarriak / Pantallas portátiles: 2
Ordenagailu eramangarria / Ordenador Portátil: 1
Bafleak / Bafles: 2

Kurtzio Kultur Etxeko areto nagusia alokatzea / Alquiler del auditorio de Kurtzio Kultur Etxea

Sopelanan helbidea duen edozein pertsona fisiko nahiz juridikok eska dezake gune hau alokatzea. Udalerrian jarduten duten elkarteen kasuan, Eusko Jaurlaritzako Elkarteen Erregistroan izena emanda egon beharko dute, edo bestela, loturaren bat eduki Udalarekin.

Erakunde publiko nahiz pribatuek antolatutako hitzaldi, dantza-emanaldi, musikaldi edo antzezlanetarako:

— 2 orduko alokairua. Antolatzaileak: irabazi-asmorik gabeko erakundeak, udalerriko ikastetxeak, udal-erakunde autonomoak eta Uribe Kostako Mankomunitatea osatzen duten udalak: 81,12€.

— 2 orduko alokairua.- Antolatzaileak: beste erakunde batzuk: 202,80€.

Udalerrian jardun eta irabazi-asmorik ez duten talde edo erakundeek, baldin eta urtean zehar Sopelanako herritar guztientzako jarduera-programak aurkeztu badituzte, urtean bitan dohainik erabili ahal izango dute instalazioa.

Podrá solicitar el alquiler de este espacio cualquier persona física o jurídica con domicilio social en Sopelana. En el caso de asociaciones municipales deberán estar inscritas en el registro de Asociaciones del Gobierno Vasco o tener algún tipo de vinculación con el Ayuntamiento.

Para conferencias, danza, música y teatro, organizadas por entidades públicas o privadas.

— Alquiler 2 horas, entidades sin afán de lucro, centros escolares del municipio, organismos autónomos municipales y ayuntamientos pertenecientes a la Mancomunidad de Uribe Kosta: 81,12€

— Alquiler 2 horas, otras entidades: 202,80 €

Los Grupos o entidades sin ánimo de lucro del municipio y que hayan presentado en el año, programas de actividades abiertos a todos ciudadanos de Sopelana podrán hacer uso gratuito de la instalación dos veces al año.

Balioanitzeko aretoak / Salas polivalentes

— 2 orduko alokairua, antolatzaileak irabazi- asmorik gabeko erakundeak, udalerriko ikastetxeak, udal-erakunde autonomoak eta Uribe Kostako Mankomunitatea osatzen duten udalak: 15,21€.

— 2 orduko alokairua, antolatzaileak beste erakunde batzuk: 50,70€.

Orduko alokairua, antolatzaileak, beste erakunde batzuk Udalerrian jardun eta irabazi-asmorik ez duten talde edo erakundeek, baldin eta urtean zehar Sopelanako herritar guztientzako jarduera- programak aurkeztu badituzte, urtean bitan dohainik erabili ahal izango dute instalazioa.

— Alquiler 2 horas, entidades sin afán de lucro, centros escolares del municipio, organismos autónomos municipales y ayuntamientos pertenecientes a la Mancomunidad de Uribe Kosta: 15,21€

— Alquiler 2 horas, otras entidades: 50,70€

Los Grupos o entidades sin ánimo de lucro del municipio y que hayan presentado en el año, programas de actividades abiertos a todos ciudadanos de Sopelana podrán hacer uso gratuito de la instalación dos veces al año.

Kurtzio Kultur Etxea prentsaurrekoak eta hitzaldiak emateko erabiltzea / Utilización para ruedas de prensa y conferencias de Kurtzio Kultur Etxea

— 2 orduko alokairua. Antolatzaileak: irabazi-asmorik gabeko erakundeak, udalerriko ikastetxeak, udal-erakunde autonomoak: 81,12€.

— 2 orduko alokairua. Antolatzaileak: beste erakunde batzuk: 202,80€.

Udalerrian jardun eta irabazi-asmorik ez duten talde edo erakundeek, baldin eta urtean zehar Sopelanako herritar guztientzako jarduera-programak aurkeztu badituzte, urtean bitan dohainik erabili ahal izango dute instalazioa.

— Alquiler 2 horas, entidades sin afán de lucro centros escolares del municipio y organismos autónomos municipales: 81,12 €

— Alquiler 2 horas, otras entidades: 202,80 €

Los Grupos o entidades sin ánimo de lucro del municipio y que hayan presentado en el año, programas de actividades abiertos a todos ciudadanos de Sopelana podrán hacer uso gratuito de la instalación dos veces al año.