Sarrerak Sopela

SUMMER CAMP – INSKRIPZIOA/INSCRIPCIÓN

Zertan datza: ingelesean erabat murgiltzeko kanpamentua da, eskola zein aisialdiko ekintzen bidez.

En qué consiste: campamento de inmersión lingüística en inglés a través de clases y actividades de tiempo libre.

Nori zuzendua: Sopelan erroldaturik dauden (gutxienez 6 hilabeteko antzinatasunarekin) 13 eta 15 urte bitarteko gazteak (2023ko abenduaren 31an beteak izan beharko dituzte).

Dirigido a: jóvenes de entre 13 y 15 años (cumplidos a 31 de diciembre de 2023) empadronados/as en Sopela (con antigüedad mínima de 6 meses).

Datak: uztailaren 2tik 15era

Tokia: Belorado (Burgos)

Plaza kopurua: 18

Fechas: del 2 al 15 de julio

Lugar: Belorado (Burgos)

Número de plazas: 18

Prezioa: matrikula arrunta 450 €, bigarren neba-arreba 335 €, hirugarren neba-arreba 280 €, oinarrizko errenta jasotzen dutenek 150 €. Neba-arreben deskontu hauek udaleku mota eta txanda berdinean parte hartzen dutenean soilik aplikatuko dira.

Precio: matrícula ordinaria 450 €, segundo/a hermano/a 335 €, tercer/a hermano/a 280 €, perceptores/as de renta básica 150 €. Los descuentos por hermanos/as solo se aplicarán cuando estos/as participen en el mismo tipo de colonia y turno.

INFORMAZIO OROKORRA

IZEN-EMATEAK

Datak: apirilaren 17tik maiatzaren 14ra

Tokia: Kurtzio Kultur Etxea eta sarrerak.sopela.eus

Kurtzio Kultur Etxeko ordutegia: astelehenetik ostiralera 9:00etatik 14:00etara eta 16:00etatik 20:00etara eta larunbata eta igandetan 11:00etatik 14:00etara eta 17:00etatik 20:00etara.

PLAZEN ESLEIPENA:

Izen-emate kopurua plaza kopurua baino handiagoa bada zozketa bidez esleituko dira plazak. Beharrezkoa izanez gero, zozketa maiatzaren 18an egingo da 12:00etan Kurtzio Kultur Etxean.

Txanda eta udaleku mota berean izena eman duten neba-arrebak batera sartuko dira zozketan.

Plazak zozkatu behar izatekotan, eskatzaile bakoitzari gehienez txanda bat egokituko zaio udaleku mota berean.

ZERRENDAK ARGITARATZEA:

Onartutako partaideen zerrendak maiatzaren 26an argitaratuko dira www.sopela.eus webgunean.

PLAZEN KONFIRMAZIOA:

Udalekuetan parte hartzen dutenek kreditu txartelarekin ordainduko dituzte plazak. Ordaintzeko epea maiatzaren 31tik ekainaren 4ra izango da.

Esleitutako plaza bati uko egin nahi izanez gero, info@sopela.eus helbidera e-mail bat bidali beharko da ekainaren 4a baino lehen.

Ordaintzeko eta uko egiteko epea amaitu ondoren, ordaindu edo uko egin gabeko plazak baja automatikoak izango dira.

INFORMAZIO BATZARRAK:

Surf udalekuak: ekainaren 6an 19:00etan

Udaleku irekiak: ekainaren 7an

1.eta 2. txandak: 19:00etan

3.eta 4. txandak: 20:00etan

Musikaz Blai: ekainaren 8an 19:00etan

Summer camp: ekainaren 12an 19:00etan

Tokia: Kurtzio Kultur Etxean.

INFORMACIÓN GENERAL

INSCRIPCIONES

Fechas: del 17 de abril al 14 de mayo

Lugar: Kurtzio Kultur Etxea y en sarrerak.sopela.eus

Horario de Kurtzio Kultur Etxea: de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 y sábados y domingos de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00.

ADJUDICACIÓN DE PLAZAS:

En caso de que las solicitudes superen el número de plazas, estas se adjudicarán por sorteo. En caso de ser necesario, el sorteo se realizará el día 18 de mayo a las 12:00 en Kurtzio Kultur Etxea.

Los/as hermanos/as inscritos/as en el mismo turno y modalidad de colonias entrarán juntos/as en el sorteo.

En caso de tener que sortear las plazas, a cada solicitante se le adjudicará cómo máximo un turno por cada modalidad de colonias.

PUBLICACIÓN DE LISTADOS:

Los listados con los/as participantes admitidos/as se publicarán el día 26 de mayo en www.sopela.eus.

CONFIRMACIÓN DE PLAZAS:

Los/as participantes de las colonias confirmarán las plazas mediante el pago con tarjeta de crédito. El plazo de abono será del 31 de mayo al 4 de junio.

En caso de querer renunciar a una plaza habrá que comunicarlo por escrito enviando un e-mail a info@sopela.eus antes del 4 de junio.

Una vez finalizado el plazo de abono y de renuncia, aquellas plazas que no hayan sido pagadas o no se haya informado de la renuncia serán bajas automáticas.

REUNIONES INFORMATIVAS:

Surf udalekuak: 6 de junio a las 19:00

Colonias abiertas: 7 de junio

1º y 2º turno: 19:00

3º y 4º turno: 20:00

Musikaz Blai: 8 de junio a las 19:00

Summer camp: 12 de junio a las 19:00

Lugar: Kurtzio Kultur Etxea.