Sarrerak Sopela

SUMMER CAP – BARRESPENA / CONFIRMACIÓN

bigarren neba-arreba / segundo hermano

Zertan datza: ingelesean erabat murgiltzeko kanpamentua da, eskola zein aisialdiko ekintzen bidez.

En qué consiste: campamento de inmersión lingüística en inglés a través de clases y actividades de tiempo libre.

Nori zuzendua: Sopelan erroldaturik dauden (gutxienez 6 hilabeteko antzinatasunarekin) 13 eta 15 urte bitarteko gazteak (2022ko abenduaren 31an beteak izan beharko dituzte).

Dirigido a: jóvenes de entre 13 y 15 años (cumplidos a 31 de diciembre de 2022) empadronados/as en Sopela (con antigüedad mínima de 6 meses).

Datak: uztailaren 2tik 15era

Tokia: Belorado (Burgos)

Plaza kopurua: 18

Fechas: del 2 al 15 de julio

Lugar: Belorado (Burgos)

Número de plazas: 18

Prezioa: matrikula arrunta 450 €, bigarren neba-arreba 335 €, hirugarren neba-arreba 280 €, oinarrizko errenta jasotzen dutenek 150 €. Neba-arreben deskontu hauek udaleku mota eta txanda berdinean parte hartzen dutenean soilik aplikatuko dira.

Precio: matrícula ordinaria 450 €, segundo/a hermano/a 335 €, tercer/a hermano/a 280 €, perceptores/as de renta básica 150 €. Los descuentos por hermanos/as solo se aplicarán cuando estos/as participen en el mismo tipo de colonia y turno.

Online salmenta itxita