Sarrerak Sopela

MUSIKAZ BLAI – BARRESPENA / CONFIRMACIÓN

bigarren neba-arreba / segundo hermano

Zertan datza: kantua, mimika musikala, dantza eta antzerki jarduerak.

En qué consiste: actividades de canto, mímica musical, danza y teatro.

Nori zuzendua: Sopelan erroldaturik dauden (gutxienez 6 hilabeteko antzinatasunarekin) 5 eta 12 urte bitarteko umeak (2022ko abenduaren 31an beteak izan beharko dituzte).

Dirigido a: niños/as de entre 5 y 12 años (cumplidos a 31 de diciembre de 2022) empadronados/as en Sopela (con antigüedad mínima de 6 meses).

Datak: Txanda bakarra: uztailaren 1etik 15era ( uztailak 4 zerbitzu barik)

Ordutegia: astelehenetik ostiralera 9:30etatik 13:30etara.

Plaza kopurua: 60

Tokia: Musika eskola

Fechas: Turno único: del 1 al 15 de julio (el 4 de julio no habrá servicio por ser festivo)

Horario: de lunes a viernes de 9:30 a 13:30.

Número de plazas: 60

Lugar: Escuela de música

Prezioa (ume eta txandako): matrikula arrunta 85 €, bigarren neba-arreba 65 €, hirugarren neba-arreba 55 €, oinarrizko errenta jasotzen dutenek 50 €. Neba-arreben deskontu hauek udaleku mota eta txanda berdinean parte hartzen dutenean soilik aplikatuko dira.

Precio (por niño/a y turno): matrícula ordinaria 85 €, segundo/a hermano/a 65 €, tercer/a hermano/a 55 €, perceptores/as de renta básica 50 €. Los descuentos por hermanos/as solo se aplicarán cuando estos/as participen en el mismo tipo de colonia y turno.

Online salmenta itxita