Sarrerak Sopela

urriaren 2tik maiatzaren 31ra / del 2 de octubre al 31 de mayo

Eguna: asteartea Día: martes

Ordutegia: 18:00-19:30 Horario: 18:00-19:30

Adina: 18 urtetik aurrera Edad: mayores de 18 años

Tokia: Kurtzio Kultur Etxea Lugar: Kurtzio Kultur Etxea

Hizkuntza: gaztelania Idioma: castellano

Prezioa: 110,00 € Precio: 110,00 €

Plaza kopurua: 18 Número de plazas: 18

ORDAINKETA EPEA/PERIODO DE PAGO

Irailaren 30etik urriaren 15era / del 30 de septiembre al 15 de octubre