Sarrerak Sopela

Azaroaren 15etik maiatzaren 29ra / del 15 de noviembre al 29 de mayo

Eguna: asteazkena Día: miércoles

Ordutegia: 18:00-19:30 Horario: 18:00-19:30

Adina: 18 urtetik aurrera Edad: mayores de 18 años

Tokia: Sopelako institutua (Iberre) Lugar: instituto Sopela (Iberre)

Hizkuntza: euskara Idioma: euskara

Prezioa: 62,5 € Precio: 62,5 €

Plaza kopurua: 30 Número de plazas: 30

ORDAINKETA EPEA/PERIODO DE PAGO

Azaroaren 11tik 13era / del 11 al 13 de noviembre