Sarrerak Sopela

Azaroaren 15etik maiatzaren 29ra / Del 15 de noviembre al 29 de mayo

Eguna: asteazkena Día: miércoles

Ordutegia: 19:30-21:00 Horario: 19:30-21:00

Adina: 18 urtetik aurrera Edad: mayores de 18 años

Tokia: Sopelako institutua (Iberre) Lugar: instituto Sopela (Iberre)

Hizkuntza: euskara Idioma: euskara

Prezioa: 62,50 € Precio: 62,50 €

Plaza kopurua: 30 Número de plazas: 30

ORDAINKETA EPEA/PERIODO DE PAGO

Azaroaren 11tik 13ra / del 11 al 13 de noviembre