Sarrerak Sopela

Hizlaria / Ponente: Xabi Buenetxea

Lekua / Lugar: Kurtzio Kultur Etxea

Ordua / Hora: 11:30

Erderaz / En castellano

Sarrera doan / Entrada gratuita

Basogintzako ingeniaria, naturaren maitale sutsua eta natura-ingurunearen kontserbazioarekin eta bioaniztasunarekin konprometitua. 30 urte baino gehiago dira ornitologiaren eta beste arlo batzuen (herpetologia eta mastozoologia, besteak beste) mundura lotua dagoela.

Bioaniztasunaren kudeaketako teknikari gisa egiten du lan, eta naturguneen, faunaren eta landarediaren azterketan eta kontserbazioan hartzen du parte. “SOS GALÁPAGOS” proiektuaren koordinatzailea eta Getxoko bioaniztasunaren kanpo-aholkularia da. Bertan, toki-eremuko hainbat proiektu gauzatzen eta koordinatzen ditu; besteak beste, faunaren eta floraren inbentarioak eta jarraipenak, apo lasterkaria kontserbatzeko programa edo Bolueko Hezegunearen Ahalegin Konstanteko Eraztunketa Estazioa. Bertan, gainera, dagozkion fauna-espezie adierazgarrien erroldak eta inbentarioak egiten dituzte, hainbat metodologiaren bidez, hala nola “fototranpazioa”.

Ingeniero Forestal, gran amante de la Naturaleza y comprometido con la conservación del Medio Natural y su biodiversidad. Ligado desde hace más de 30 años al mundo de la ornitología y a otros palos, como la herpetología y la mastozoología.  

Trabaja como técnico en gestión de la biodiversidad, tanto en el estudio y conservación de espacios naturales, como de su fauna y vegetación. Es coordinador del proyecto SOS GALÁPAGOS y asesor externo en biodiversidad de Getxo, donde lleva a cabo y coordina diferentes proyectos de ámbito más local, como inventarios y seguimientos de fauna y flora, programa de conservación del sapo corredor o la Estación de Anillamiento de Esfuerzo Constante del Humedal de Bolue, donde además realizan los consiguientes censos e inventarios de especies de fauna indicadoras, mediante diferentes metodologías como el “fototrampeo”.