Sarrerak Sopela

Uztailaren 15etik 26ra/Del 15 al 26 de julio

Tokia: Arrietara eta Barinatxe hondartzetan, surf eskolen egoitzetan.

Prezioa (ume eta txandako): matrikula arrunta 85 €, bigarren neba-arreba 65 €, hirugarren neba-arreba 55 €, oinarrizko errenta jasotzen dutenek 50 €. Neba-arreben deskontu hauek udaleku mota eta txanda berdinean parte hartzen dutenean soilik aplikatuko dira. Erroldatu gabeak 150 €.
Precio (por joven y turno): matrícula ordinaria 85 €, segundo/a hermano/a 65 €, tercer/a hermano/a 55 €, perceptores/as de renta básica 50 €. Los descuentos por hermanos/as solo se aplicarán cuando estos/as participen en el mismo tipo de colonia y turno. No empadronados/as: 150 €
Lugar: playas Arriatera y Barinatxe, en los locales de las escuelas de surf.