Sarrerak Sopela

Txanda/Turno: uztailak 17-28 julio

Tokia/Lugar: Arriatera, Barinatxe

Prezioa (ume eta txandako):  matrikula arrunta 85 €, bigarren neba-arreba 65 €, hirugarren neba-arreba 55 €, oinarrizko errenta jasotzen dutenek 50 €. Neba-arreben deskontu hauek udaleku mota eta txanda berdinean parte hartzen dutenean soilik aplikatuko dira. Erroldatu gabeak 150 €.
Precio (por niño/a y turno): matrícula ordinaria 85 €, segundo/a hermano/a 65 €, tercer/a hermano/a 55 €, perceptores/as de renta básica 50 €. Los descuentos por hermanos/as solo se aplicarán cuando estos/as participen en el mismo tipo de colonia y turno. No empadronados/as: 150 €

Online salmenta itxita