Sarrerak Sopela

Txanda/Turno: uztailak 2-15 julio

Tokia/Lugar: Belorado ( Burgos)

Prezioa: matrikula arrunta 450 €, bigarren neba-arreba 335 €, hirugarren neba-arreba 280 €, oinarrizko errenta jasotzen dutenek 150 €. Neba-arreben deskontu hauek udaleku mota eta txanda berdinean parte hartzen dutenean soilik aplikatuko dira.
Precio: matrícula ordinaria 450 €, segundo/a hermano/a 335 €, tercer/a hermano/a 280 €, perceptores/as de renta básica 150 €. Los descuentos por hermanos/as solo se aplicarán cuando estos/as participen en el mismo tipo de colonia y turno.

Online salmenta itxita