Sarrerak Sopela

URETAKO SOROSLE IKASTAROA
CURSO SOCORRISTA ACUATICO

Prestakuntza-ekintza honek igerilekuetan eta hondartzetan sorosle gisa lan egiteko gaitasuna ematen du RFESSk homologatutako eta izapidetutako titulua.

Euskadiko Surf Eskoletan Surf Monitore gisa eta Kirol eta Uretako Jardueretako Begirale gisa lan egiteko laguntzen ari diren titulazioetako bat ere bada.

OHAR GARRANTZITSUA: Prestakuntza-ekintza hau ez da sartzen EAEn jarduera fisikoko eta kiroleko lanbideetan sartzeari eta aritzeari buruzko ekainaren 30eko 8/2022 Lege berrian deskribatutako kirol-gaikuntza profesionalen artean, 2026ko urtarriletik aurrera indarrean sartuko direnak. Horretarako beste ikastaro osagarri edo prestakuntza osoak egin beharko dira (ordu gehiagokoak).

Esta acción formativa capacita para trabajar como socorrista en piscinas y playas.

Titulo homologado y tramitado por la RFESS.

También es unas de las titulaciones que están acompañando para poder trabajar como Monitor de Surf en las Escuelas de Surf de Euskadi y también para Monitor de Deportes y Actividades Acuáticas.

NOTA IMPORTANTE: Esta acción formativa no entra dentro de las capacitaciones deportivas profesionales descritas en la nueva Ley 8/2022, de 30 de junio, sobre acceso y ejercicio de profesiones de la actividad física y del deporte en la CAPV que entraran en vigor a partir de enero de 2026, para la cual deberán realizarse otros cursos complementarios o formaciones completas (compuestos de ás horas lectivas).

Nori zuzendua: 16 eta 30 urte bitarteko gazteei zuzendua (2022ko abenduaren 31rako beteta). Sopela, Berango, Barrika, Gorliz, Leioa, Lemoiz, Plentzia eta Urdulizen erroldatutakoak
Ordu kopurua: 130 (Teorikoak eta praktikoak).
Plaza kopurua: Gehienez 24.
Ordu teorikoak: Kurtzio Kultur Etxean (Mendieta 11, Sopela)
Ordu praktikoak:  Sopelako hondartzetan eta udal igerilekuan.
Prezioa: Doakoa.
Hizkuntza: Elebidun.

Izen-ematea: abenduaren 14tik abenduaren 21era (biak barne).
Non: Kurtzio Kultur Etxea (Mendieta 11)
Astelehenetik ostiralera (09:00 – 14:00 / 16:00 -20:00)
Larunbata eta igandeak (11:00 – 14:00 / 17:00-20:00)

Dirigido a: jóvenes de 16 a 30 años (cumplidos para el 31 de diciembre de 2022). Jóvenes empadronados/as en Sopela, Berango, Barrika, Gorliz, Leioa, Lemoiz, Plentzia y Urduliz.
Número de horas: 130 (Teóricas y prácticas).
Número de plazas: Máximo 24.
Horas teóricas: Kurtzio Kultur Etxea (Mendieta 11, Sopela).
Horas prácticas: En las Playas de Sopela y en la piscina municipal.
Precio: Gratuito.
Idioma: Bilingüe.

Inscripción: Del 14 de diciembre al 21 de diciembre (ambos inclusive).
Lugar: Kurtzio Kultur Etxea (Mendieta 11)
De lunes a viernes (09:00 – 14:00/16:00 -20: 00)
Sábados y domingos (11:00 – 14:00/17: 00-20: 00)

Izen-ematea ordenaren arabera eratuko da parte hartzaileen zerrenda. Eskaerak plaza kopurua baino gehiago izanez gero, itxaron zerrenda bat sortuko da.

GARRANTZITSUA: Ikastaroan parte hartu ahal izateko sarrera froga gainditu beharko da.
Sarrera froga: urtarrilak 7 (larunbata) Sopelako hondartzetan, goizeko 10:00etan.
Sarrera froga (200 metrotako igeriketa eta urpekaritza froga gainditzea)

Ikastaroaren aurkezpena: Abenduak 22, Kurtzio Kultur Etxea – 19:00 h.
Ikastaroaren Egutegia: Urtarrilaren 7tik martxoaren 26ra (biak barne).
Ikastaroa gainditu ahal izateko derrigorrezkoa izango da gutxienez ikastaroaren %80an parte hartzea eta gainontzeko %20an parte ez hartzea justifikatu egin beharko da.

La lista de participantes se confeccionará por orden de inscripción. En caso de que la demanda supere el número de plazas, se creará una lista de espera.


IMPORTANTE: Para participar en el curso será necesario superar la prueba de acceso.
Prueba de acceso: 7 de enero (sábado) en la playas de Sopelana, a las 10:00 de la mañana.
Prueba de acceso (superación prueba de natación y buceo de 200 metros)

Presentación del curso: 22 de diciembre, Kurtzio Kultur Etxea – 19:00 h.
Calendario del curso: Del 7 de enero al 26 de marzo (ambos inclusive).
Para aprobar la asignatura será obligatorio participar en al menos el 80% del curso y se deberá justificar la no participación en el 20% restante.

AURKEZPENA – PRESENTACIÓN
Abenduak 22 diciembre – 19:00 Kurtzio Kultur Etxea (Mendieta 11, 48, Sopela)

ORDU TEORIKOAK – HORAS TEÓRICAS
Kurtzio Kultur Etxea: 17:00-21:00
Urtarrila – Enero: 17,18,19,24,25,26,31.
Otsaila – Febrero: 1,7,8

ORDU PRAKTIKOAK – HORAS PRÁCTICAS
Playas Barinatxe /Arriatera hondartzak – Udal igerilekua – Piscina municipal.
09:00-14:00 (Igeriluko orduen kasuan 10:00-14:00 / en el caso de las horas de piscina)
Urtarrila – Enero: 7,8 14,15,21,22,28,29
Otsaila – Febrero: 11,12,18,19,25,26
Martxoa – Marzo: 4,5, 11,12,18,19,25,26